TZ Ugljan Menu

Varoš

Boćanje je jedan od najpopularnijih sportova u Ugljanu. Svaki zaseok ima svoje boćalište (zog) na kojem igraju i žene i muškarci. Ništa drugačije nije ni u zaseoku Varoš gdje se u centru, na malom „trgu“ nalazi boćalište na kojem se muška i ženska ekipa Varoši priprema za tradicionalni turnir u boćanju „ŠUG KUP“.

U Varošu se nalazi crkva Sv. Hipolita i Kasijana sagrađena u 11. ili 13. stoljeću koja se u dokumentima prvi puta spominje 1374. godine. U prošlosti tamo su se pokapale nekrštene preminule osobe.