TZ Ugljan Menu

Povijesna baština

O bogatoj i dugoj povijesti mjesta Ugljan svjedoče brojna zaštićena kulturna dobra. Arheološka zona Muline, Crkva sv. Hipolita i Kasijana, Samostan i crkva sv. Jeronima, Ljetnikovac obitelji Califfi i Kuća Vrgada nalaze se u Registru zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Spomenici iz doba rane antike, villa rustica, kasno antički mauzolej, ostaci starokršćanske bazilike te monumentalni gospodarski objekt iz 1.st. za preradu ulja u uvali Muline svjedoče o ranom boravku čovjeka na ovom prostoru.

Samostan sv. Jeronima

Samostan sv. Jeronima

U centru mjesta nalazi se predivno zdanje na samoj pješčanoj plaži Mostir. Samostan sagrađen 1430.godine s jednobrodnom gotičkom crkvom sv. Jeronima posvećene 1447. godine. Graditelj je Juraj Lukači-Zavaliska. U samostanskom klaustru nalazi se urešena nadgrobna ploča osnivača glagoljske tiskare u Rijeci, biskupa Šimuna Kožičića Benje (1460-1536).
Crkva sv. Hipolita i Kasijana

Crkva sv. Hipolita i Kasijana

Crkva sv. Hipolita nalazi se u zaseoku Varoš u središtu mjesta Ugljan. Sagrađena je u 11. ili 13. stoljeću, a kasnije preuređena u gotičkom stilu. U dokumentima prvi put se spominje 1374. godine. Unutrašnjost je krasi kasnobarokni oltar.

Dvorac "Beršić"

Dvorac "Beršić"

Nalazi se u zaseoku Gornje Selo. Izgrađen od veleposjednika Califfi u 17. stoljeću,upravljan od obitelji Beršić (Brčić), u novije vrijeme restauriran i nosi ime košarkaša svijetskog glasa Dvor Krešimir Ćosić.

Ostaci Ville Rusticae i replika antičkog mlina

Ostaci Ville Rusticae i replika antičkog mlina

Nalazi se Mulinama a potječe iz 1-2 st. poslije Krista. Najstarija su nalazišta iz rimskog doba na otoku Ugljanu. U kompleksu se nalaze ostaci kamenih presa za preradu maslina.
Starokršćanska bazilika

Starokršćanska bazilika

Sagrađena je u 5.st. kao trobrodna rustična bazilika sa polukružnom apsidom,kasnije su sa strane dodane cele (male prostorije) a pri kraju 5. st. uz jednu celu dodana je okrugla poligonalna (peterostrana) apsida. Debela vodonepropusna žbuka ukazuje da je služila kao baptisterij (krstionica). Prema povjesnim podacima u njoj se vršila služba do sredine 18.st. kada je posvećena Sv.Ivanu po čemu cijeli lokalitet nosi ime STIVON.

Crkva sv. Petra

Crkva sv. Petra

Sam kraj tj. rt otoka dobio je naziv po toj crkvi i sačuvan je ranosrednjovjekovni izgovor crkve Supetar. Sačuvani su joj zidovi do visine 1,5 m. U unutrašnjoj žbuci je ispisan križ i godina 1510.god. Po stilu gradnje puno je starija i spada u romanički krug graditeljstva. Do crkve nema uređenog puta.

Crkva Svih Svetih

Crkva Svih Svetih

U naselju Gornje Selo nalazi se crkvica Svih Svetih sagrađena u 12. ili 13. stoljeću. Nalazi se na malom brežuljku s kojeg se pruža predivan pogled na veći dio Ugljana.
Crkva sv. Kuzme i Damjana

Crkva sv. Kuzme i Damjana

Sagrađena je u 11 ili 12.st. u kasnoj predromanici. Prema legendi sagradio ju je kao zavjetnu crkvu Trgovac Torricella, koji se spasio u brodolomu i doplivao na to mjesto. Najstarija je sačuvana crkva u mjestu Ugljanu. Nalazi se u pitomoj uvali u blizini Ljokini do koje se dolazi makadamskim putem, pogodno za bicikliste i pješake.

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Nalazi se u centru mjesta na brežuljku tako da zvonik čini prepoznatljivu sliku mjesta. U povijesnim dokumentima prvi put se spominje 1401.godine. Oltar krasi barokna slika "Uznesenje" iz 18. stoljeća.