TZ Ugljan Menu

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica mjesta Ugljan uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici mjesta Ugljan. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu: Turistička zajednica mjesta Ugljan, Š. K. Benje 17, 23 275 Ugljan
• elektroničkom poštom: info@ugljan.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice mjesta Ugljan radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8:00 do 14:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

- Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
- Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
- Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
- Zakon o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Iva Car, tel: +385 23 288 011

Godišnje Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

Godišnje Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

Godišnje Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu