1. TURISTIČKA PRISTOJBA
  Pravilnikom o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu određeno je da se iznajmljivači oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu. Određeno je i da se iznajmljivači oslobađaju plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti.
  Turistička pristojba za područje TZM Ugljan iznosi 175,00 kn po glavnom krevetu.
  Turistička pristojba za kamp u domaćinstvu za područje TZM Ugljan iznosi 250,00 kn po kamp jedinici.
 2. TURISTIČKA ČLANARINA
  Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine Turističkoj zajednici određeno je da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine za glavne krevete umanjuje za 50%. Određeno je i da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne krevete.
  Turistička članarina za područje TZM Ugljan iznosi 22,50 kn po glavnom krevetu.
  Turistička članarina za kamp u domaćinstvu za područje TZM Ugljan iznosi 40,00 kn po kamp jedinici.
 3. POREZ NA DOHODAK
  Iznajmljivači koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu oslobođeni su plaćanja 2. rate poreza koja dospijeva na plaćanje 30. lipnja 2020. godine.
  Porez na dohodak za područje TZM Ugljan iznosi 300,00 kn po glavnom krevetu.