TZ Ugljan Menu

Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.

Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, a iznosi 10,00 kn.

Djeci od 12 do 18 godina turistička pristojba se obračunava umanjena za 50%, a djeci do 12 godina turistička pristojba se ne obračunava.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Turističku pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji turističku pristojbu plaća po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Prijava i odjava svih osoba koje borave u kući ili stanu za odmor može se izvršiti u uredu TZM Ugljan ili samostalno putem sustava eVisitor. Pristupne podatke za sustav eVisitor izdaje TZM Ugljan.

Odredbe o visini turističke pristojbe primjenjuju se na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Državljani ostalih država turističku pristojbu, prilikom boravka u kući ili stanu za odmor, plaćaju po noćenju u punom iznosu.

Vlasnik kuće ili stana za odmor dužan je, tijekom cijele godine, prijaviti sve osobe koje borave u kući ili stanu za odmor.

PAUŠALNO PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

- Za dva člana (po osobi): 60,00 kn

- Za svakog sljedećeg člana (po osobi): 25,00 kn

- Djeca od 12 do 18 godina: -50%

- Djeca do 12 godina: ne plaćaju

PODATCI ZA UPLATU:

Primatelj: TZ mjesta Ugljan

Broj računa primatelja: HR8510010051735447047

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika i šifra objekta

Opis plaćanja: Uplata turističke pristojbe