TZ Ugljan Menu

Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

 • Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu.
 • Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, a iznosi 10,00 kn.
 • Djeci od 12 do 18 godina turistička pristojba se obračunava umanjena za 50%, a djeci do 12 godina turistička pristojba se ne obračunava.
 • Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.
 • Članovima uže obitelji smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.
 • Turističku pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor koji turističku pristojbu plaća po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
 • Prijava i odjava svih osoba koje borave u kući ili stanu za odmor može se izvršiti u uredu TZM Ugljan ili samostalno putem sustava eVisitor. Pristupne podatke za sustav eVisitor izdaje TZM Ugljan.
 • Odredbe o visini turističke pristojbe primjenjuju se na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
 • Državljani ostalih država turističku pristojbu, prilikom boravka u kući ili stanu za odmor, plaćaju po noćenju u punom iznosu.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor dužan je, tijekom cijele godine, prijaviti sve osobe koje borave u kući ili stanu za odmor.

PAUŠALNO PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

Za dva člana (po osobi)

60,00 kn

Za svakog sljedećeg člana (po osobi)

25,00 kn

Djeca od 12 do 18 godina

-50%

Djeca do 12 godina

ne plaćaju

PODATCI ZA UPLATU

Primatelj: TZ mjesta Ugljan

Broj računa primatelja: HR8510010051735447047

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika i šifra objekta

Opis plaćanja: Uplata turističke pristojbe