logo hr

Upute za vlasnike stanova i kuća za odmor

Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos boravišne pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava se obavljaju putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu - sustav eVisitor (www.evisitor.hr) ili neposredno u turističkoj zajednici. Pristupne podatke za sustav eVisitor dodjeljuje nadležna turistička zajednica, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

Odredbe o paušalnom plaćanju boravišne pristojbe primjenjuju se na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Više o eVisitoru saznajte na sljedećoj stranici: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor,

a YouTube kanal https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g donosi i prezentacije koje objašnjavaju kako koristiti aplikaciju.

Link na stranicu za prijavu eVisitor:

www.evisitor.hr

Upute:

eVisitor: Prijava i odjava turista

eVisitor: Pregled i uređivanje podataka o objektima

eVisitor: Poništavanje-izmjena turista

eVisitor: Financije

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE:

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju, za razdoblje glavne sezone 01.01.-31.12. iznosi 10,00 kn.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

- za 2 člana: 60,00 kn (po osobi)

- za svakog sljedećeg člana: 25,00 kn (po osobi)

Djeca do 12 godina – ne plaćaju

Djeca od 12-18 godina – 50%

Boravišnu pristojbu više nije moguće uplatiti u turističkom uredu, već isključivo putem banke, pošte, internet bankarstva i sl. Boravišna pristojba plaća se prema uplatnicama koje kreira sustav eVisitor. Vlasnici samostalno preuzimaju uplatnice sa sustava ili to za njih može učiniti lokalna turistička zajednica te im uručiti ili poslati poštom (prema dogovoru).

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZ mjesta ugljan

Broj računa primatelja: HR8510010051735447047

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika i šifra objekta

Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe

 

Kontakt informacije

Turistička zajednica mjesta Ugljan

  • 23275 Ugljan, Hrvatska > mapa
  • Tel./Fax: ++385 23 288-011

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U:

facebook

Prijava gostiju

SUSTAV E-VISITOR

www.evisitor.hr

INTERNET PRIJAVE:

www.iprijave.com

OBRAZAC:

PDF   WORD