logo hr

Upute za iznajmljivače

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su:

1. POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA

Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji – Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjel za ugostiteljstvo i turizam – Zadar, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20., tel. + 385 23 350 182, faks + 385 23 350 150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:

– usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

– usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojega je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,

– usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

2. NABAVITI I ISTAKNUTI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE OBJEKTA

Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;

3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu

4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 143 A, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.Proizvođaču je potrebno poslati:

• Kopiju uplatnice,

• Kopiju rješenja o kategorizaciji,

• Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.


3. VIDNO ISTAKNUTI CJENIK USLUGA U SVAKOJ SOBI, ODNOSNO APARTMANU

U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe, već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Od 01.01.2007. g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga.

10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku:

1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)

2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana...)

3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno....)

4. Termin (unijeti sve termine, sezone...)

5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)

6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)

7. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)

8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking... Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)

9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)

10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

4. UTVRDITI NORMATIVE, AKO PRUŽA USLUGE PREHRANE

Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

5. PRIJAVITI TURISTE

Od 2016. iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko novog sustava  eVisitor. preduvjet za korištenje eVisitora je da se do prvog dolaska gostiju obrate Turističkoj zajednici mjesta Ugljan koja će izdati korisničko ime, lozinku i TAN listu za prijavu u sustav.

6. POPIS TURISTA

Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavlja se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige popisa gostiju.

Više o popisu gostiju možete pročitati u Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15).


7. IZDATI RAČUN GOSTU

Izdati gostu račun za pružene usluge prema važećem cjeniku sa svim propisanim elementima: ime i prezime iznajmljivača, Vaš OIB, adresa iznajmljenog objekta, ime i prezime gosta, broj i datum računa, za svaku pruženu uslugu - vrsta, količina i cijena usluge, odnosno eventualno odobreni popust, PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a), dodatne uslige (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking), ukupni iznos računa i potpis. Obavezno zadržati za sebe u bloku kopiju tog računa. Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, u računu ne navode posebno iznos boravišne pristojbe jer je uključena u cijenu (uz napomenu „boravišna pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“). Cijena, obavezno, mora biti izražena u kunama.

8. VODITI KNJIGU EVIDENCIJA PROMETA

Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu. To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana. Knjiga evidencije o prometu vodi se u KUNAMA. Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP (obrazac_ep.pdf). Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda (ukoliko oni prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu). Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ (obračun članarine TZ).

9. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS BORAVIŠNE PRISTOJBE

Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine. Uplatnice kreira sustav eVisitor te ih iznajmljivači mogu samostalno preuzeti sa sustava.

Prema dogovoru s domaćinima, moguće je uplatnice preuzeti i u turističkom uredu ili se mogu poslati poštom na adresu iznajmljivača.

Informativni izračun visine godišnje godišnjeg paušala boravišne pristojbe za mjesto Ugljan: 

                                                                          broj kreveta ili kamp jednica x 345,00 kn

Boravišna pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke zajednice:

Primatelj: TZ mjesta Ugljan
Broj računa primatelja: IBAN: HR8510010051735447047
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača – šifra objekta za koju se provodi plaćanje boravišne pristojbe
Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe - 1. 2. ili 3. rata za 2019.g.

10. OBRAČUNATI I UPLATITI TURISTIČKU ČLANARINU

Uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10, NN 110/15, NN 121/16). Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu. Iznajmljivači na području mjesta Ugljan plaćaju članarinu po stopi 0,1615%.

Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Na uplatnicu za turističku članarinu potrebno je izračunati iznos koji se dobije tako da ukupan promet ostvaren u smještajnom objektu pomnožite sa 0,16150%

Primjer izračuna:
Ukupni promet po računima iznosi 1.000,00 kn
Izračun: 1.000,00 x 0,16150%=1,62 kn

Obračun turističke članarine za područje mjesta Ugljan: ukupan prihod x 0,16150%

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TZ mjesta Ugljan
Broj računa primatelja: IBAN: HR8810010051735427205
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: uplata turističke članarine za 2019. g.

11. DOSTAVITI OBRAZAC OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE POREZNOJ UPRAVI

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ – obrazac obračun turističke članarine (možete ga kupiti u „Narodnim novinama“ ili preuzeti na linku ObrazacTZ.docx), najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

12. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA NA DOHODAK

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivač je dužan prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u registru poreznih obveznika. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Na porez se obračunava i prirez (iznajmljivači s prebivalištem u Ugljanu ne plaćaju prirez). Porezna uprava više ne šalje poštom uplatnice, nego su iznajmljivači dužni sami voditi evidenciju i sami ispunjavati uplatnice. Uplate se vrše tromjesečno.

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače s prebivalištem u Ugljanu:

broj kreveta x 300,00 kn
broj kamp jedinica x 350,00 kn

Ukoliko prihodi prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu.

Također Vas obavještavamo da iznajmljivači koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu nisu obveznici fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

13. PLAN EVAKUACIJE

Plan evakuacije ne moraju imati iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odobrenju sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95) ; (NN 110/96) ; (NN 24/97) ; (NN 61/98) ; (NN 137/98) ; (NN 19/99) ; (NN 39/99) ; (NN 52/99) ; (NN 43/00) ; (NN 52/00) ; (NN 57/00) ; (NN 63/00) ; (NN 18/01) ; (NN 33/01) ; (NN 52/04) ; (NN 106/04), a iznajmljivači koji su ishodili rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugodtiteljske usluge u domaćintsvu (NN 88/07); (NN 58/08); (NN 45/09); (NN 78/14) u objektu moraju imati plan evakuacije i pisane upute za slučaj nastanka požara.“

Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili iskopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

14. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći.

15. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 10. Zakona o zaštiti potrošača).

16. OBAVIJEST O PLAĆANJU PDV-a NA USLUGE STRANIH AGENCIJA I PORTALA

Iznajmljivači u domaćinstvu koji primaju usluge od poreznih obveznika primjerice putničkih agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.

VAŽNE NAPOMENE:

FINA – USLUGE

Vezano uz plaćanje PDV-a iz točke 16., FINA nudi iznajmljivačima paušalistima nove usluge plaćanja PDV-a kojeg su obvezni podmiriti temeljem korištenja usluga posredovanja stranih agencija i portala (posredničke provizije, oglašavanje i slično).

Ove usluge uključuju izradu i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna te slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna.

Usluge su razvijene na inicijativu HGK Zajednice obiteljskog smještaja i u suradnji s FINA-om, a cilj je olakšati poslovanje, pojačati učinkovitost i smanjiti administraciju.

Ukratko, nova usluga omogućuje da iznajmljivač paušalist pribavi porezni broj u najbližem uredu Porezne uprave i potpiše punomoć u najbližoj poslovnici FINA-e, a potom jednom mjesečno donese (ne mora niti osobno) ispostavljene fakture inozemnih posrednika i uplati pripadajući PDV. Sve ostale administrativne radnje, od obračuna PDV-a do slanja obrazaca u sustav ePorezna, obavlja FINA, uz manju naknadu.

Predmetne usluge opisane su u FINA letku u prilogu: Letak_-_Usluge_Fine_za_male_porezne_obveznike.pdf

KUĆNI RED

Preporuča se istaknuti kućni red (na unutrašnju stranu vrata) kako bi se izbjegle eventualne potencijalne nesuglasice s gostom ili reklamacije.


VATROGASNI APARAT

Iznajmljivači u domaćinstvu nisu dužni imati vatrogasni aparat, ali je uputno.

OSIGURANJE GOSTIJU

Za iznajmljivače u domaćinstvu ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja. Tu obvezu imaju iznajmljivači koji su svoj smještaj registrirali putem tvrtke ili obrta. Ipak, uputno je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja. U tom slučaju, ne propustite gostima napomenuti da su osigurani od posljedica nesretnog slučaja ukoliko se kojim slučajem desi, što će kod gosta ostaviti dojam profesionalnosti i brige od strane vlasnika i domaćina.

PEČAT

Iznajmljivač u domaćninstvu (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti. Firma koja izdaje pečate tražiti će službeno Rješenje na uvid.

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. g.

Prema Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 78/17), boravišna pristojba za 2019. godinu iznosi 10,00 kuna po noćenju po osobi. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, koji iznosi 345,00 kuna po kategoriziranom OSNOVNOM krevetu (pomoćni kreveti se ne računaju) i kamp jedinici (NN 78/17).

Mjesto Ugljan ostvarilo je u 2017. godini prosječnu popunjenost više od 40 dana u privatnom smještaju i svi iznajmljivači ulaze u obveznike paušala bez obzira na broj kreveta (nema mogućnosti izbora iznajmljivača do 4 kreveta ) (Zakon o bor. pristojbi NN 152/08) .

Od 01.01.2010. godine na snazi je Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09), prema kojem je Ugljan razvrstan u A razred turističkog mjesta.

Prema Pravilniku o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09) utvrđena je glavna sezona u Zadarskoj županiji u trajanju od 01.01. – 31.12.

OBVEZNICI PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE PREMA NN 152/08

Boravišnu pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, cruising),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila, koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket-aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u sklopu ostvarivanja programa socijalne skrbi,
9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 ‒ 18 godina starosti,
2. osobe od 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Korisni brojevi:

• Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odjel za ugostiteljstvo i turizam, tel. 023 350 182

• Porezna uprava Zadar, tel. 023 201 822

• Carinska uprava, Ispostava Zadar, tel. 023 282 300

 

 Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na usluzi.
                                                                         Želimo Vam uspješnu turističku sezonu!       

TZ mjesta Ugljan

Ugljan, 10.05.2019.

Kontakt informacije

Turistička zajednica mjesta Ugljan

  • 23275 Ugljan, Hrvatska > mapa
  • Tel./Fax: ++385 23 288-011

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U:

facebook

Prijava gostiju

SUSTAV E-VISITOR

www.evisitor.hr

INTERNET PRIJAVE:

www.iprijave.com

OBRAZAC:

PDF   WORD