logo hr

Upute za iznajmljivače

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su:

1. POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA

Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji – Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjel za ugostiteljstvo i turizam – Zadar, Ul. Josipa Jurja Strossmayera 20., tel. + 385 23 350 182, faks + 385 23 350 150, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:

– usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

– usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojega je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,

– usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

2. NABAVITI I ISTAKNUTI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE OBJEKTA

Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;

3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu

4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 143 A, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.Proizvođaču je potrebno poslati:

• Kopiju uplatnice,

• Kopiju rješenja o kategorizaciji,

• Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

3. LIJEČNIČKO UVJERENJE VIŠE NIJE POTREBNO

Na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, br. 78/2014), iznajmljivači više nisu dužni pribavljati liječničko uvjerenje za sebe i članove svojih obitelji kao uvjet za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

4. VIDNO ISTAKNUTI CJENIK USLUGA U SVAKOJ SOBI, ODNOSNO APARTMANU

U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe, već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Od 01.01.2007. g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga.

10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku:

1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)

2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana...)

3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno....)

4. Termin (unijeti sve termine, sezone...)

5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)

6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)

7. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)

8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking... Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)

9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)

10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

5. UTVRDITI NORMATIVE, AKO PRUŽA USLUGE PREHRANE

Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

6. PRIJAVITI GOSTE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI U PROPISANOM ROKU

U roku od 24 sata prijaviti i odjaviti sve goste turističkoj zajednici.

Od 2016. godine uveden je sustav eVisitor kao jedinstveni nacionalni sustav za prijavu i odjavu gostiju. Za prijavu boravka gostiju putem sustava eVisitor (www.evisitor.hr ) svi zainteresirani mogu se javiti u turistički ured kako bi dobili pristupne podatke i upute za prijavu.

Više o eVisitoru saznajte na sljedećoj stranici http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor, a YouTube kanal https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g donosi i prezentacije koje objašnjavaju kako koristiti aplikaciju.

Link na stranicu za prijavu eVisitor

eVisitor: Prijava i odjava turista [.pdf]

eVisitor: Pregled i uređivanje podataka o objektima [.pdf]

eVisitor: Poništavanje-izmjena turista [.pdf]

eVisitor: Financije [.pdf]


7. POPIS GOSTIJU

Uspostavom sustava eVisitor (od 1. siječnja 2016.), popisom gostiju smatra se i popis turista, ukoliko ste u eVisitor upisali sve osobe kojima ste pružili ugostiteljske usluge smještaja u svom domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, bez obzira jesu li te osobe obveznici plaćanja boravišne pristojbe ili nisu (npr. djeca do 12 godina starosti, osobe s invaliditetom od minimalno 70% s jednim pratiteljem, sezonski radnici, osobe na pomoćnim krevetima, dnevni odmor i dr.).

U naprijed navedenom slučaju, niste dužni voditi i popis gostiju u obliku uvezene knjige ili u elektroničkom obliku.

Međutim, ukoliko u sustav eVisitor niste upisali sve osobe kojima ste pružili ugostiteljske usluge smještaja, tada ste dužni te osobe upisati u popis gostiju.

U tom slučaju Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige (ista knjiga za domaće i strane goste) ili u elektroničkom obliku (na računalu) uključujući i agencijske goste. Knjiga gostiju više se ne ovjerava u nadležnom uredu. Iznajmljivač samostalno zaključuje popis gostiju za proteklu godinu i nastavlja se upisima gostiju sljedeće godine u istu knjigu, sve do njezina ispunjenja. Knjiga Popis gostiju čuva se najmanje dvije godine nakon što je popunjena, a ako se vodi u elektronskom obliku na kraju kalendarske godine mora se ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.

Ujedno, podsjećamo da popis gostiju za Vas može voditi i turistička agencija.

Iznajmljivači koji prijavljuju goste putem Iprijava automatski prilikom prijave kreiraju i Popis gostiju.

Više o popisu gostiju možete pročitati u Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15).


8. IZDATI RAČUN GOSTU

Izdati gostu račun za pružene usluge prema važećem cjeniku sa svim propisanim elementima: ime i prezime iznajmljivača, Vaš OIB, ime i prezime gosta, broj i datum računa, za svaku pruženu uslugu - vrsta, količina i cijena usluge, odnosno eventualno odobreni popust, ukupni iznos računa i potpis. Obavezno zadržati za sebe u bloku kopiju tog računa. Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, u računu ne navode posebno iznos boravišne pristojbe jer je uključena u cijenu (uz napomenu „boravišna pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“).

9. VODITI KNJIGU EVIDENCIJA PROMETA

Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu. To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana. Knjiga evidencije o prometu vodi se u KUNAMA. Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP (obrazac_ep.pdf). Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda (ukoliko oni prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu). Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ (obračun članarine TZ).

10. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS BORAVIŠNE PRISTOJBE

Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine. Uplatnice kreira sustav eVisitor te ih iznajmljivači mogu samostalno preuzeti sa sustava.

Prema dogovoru s domaćinima, moguće je uplatnice preuzeti i u turističkom uredu ili se mogu poslati poštom na adresu iznajmljivača.

UPLATE IZVRŠITI ISKLJUČIVO U POSLOVNICAMA POŠTE, POSLOVNIH BANAKA, FINE ILI INTERNET BANKARSTVOM.

Informativni izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe za mjesto Ugljan:  broj kreveta ili kamp jedinica x 300,00 kn

Boravišna pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke zajednice:

Primatelj: TZ mjesta Ugljan
Broj računa primatelja: IBAN: HR8510010051735447047
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača – šifra objekta za koju se provodi plaćanje boravišne pristojbe
Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe - 1. 2. ili 3. rata za 2018.g.

11. OBRAČUNATI I UPLATITI TURISTIČKU ČLANARINU

Uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, NN 88/10, NN 110/15, NN 121/16). Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu. Iznajmljivači na području mjesta Ugljan plaćaju članarinu po stopi 0,1615%.

Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Na uplatnicu za turističku članarinu potrebno je izračunati iznos koji se dobije tako da ukupan promet ostvaren u smještajnom objektu pomnožite sa 0,16150%

Primjer izračuna:
Ukupni promet po računima iznosi 1.000,00 kn
Izračun: 1.000,00 x 0,16150%=1,62 kn

Obračun turističke članarine za područje mjesta Ugljan: ukupan prihod x 0,16150%

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TZ mjesta Ugljan
Broj računa primatelja: IBAN: HR8810010051735427205
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: uplata turističke članarine za 2018. g.

12. DOSTAVITI OBRAZAC OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE POREZNOJ UPRAVI

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ – obrazac obračun turističke članarine (možete ga kupiti u „Narodnim novinama“ ili preuzeti na linku ObrazacTZ.docx), najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

13. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA NA DOHODAK

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivač je dužan prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u registru poreznih obveznika. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Na porez se obračunava i prirez (iznajmljivači s prebivalištem u Ugljanu ne plaćaju prirez). Porezna uprava više ne šalje poštom uplatnice, nego su iznajmljivači dužni sami voditi evidenciju i sami ispunjavati uplatnice. Uplate se vrše tromjesečno.

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače s prebivalištem u Ugljanu:

broj kreveta x 300,00 kn
broj kamp jedinica x 350,00 kn

Ukoliko prihodi prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu.

Također Vas obavještavamo da iznajmljivači koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu nisu obveznici fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

14. OBRAČUN RTV PRISTOJBE U OBJEKTIMA KOJI OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU DJELATNOST

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji koji je stupio na snagu 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Ova mogućnost odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10).

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati:
• trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (članak 3. Zakona);
• ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac (iznajmljivači) (članak 28. Zakona);
• ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu ( seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) (članak 38. Zakona).

15. PLAN EVAKUACIJE

Plan evakuacije ne moraju imati iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odobrenju sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95) ; (NN 110/96) ; (NN 24/97) ; (NN 61/98) ; (NN 137/98) ; (NN 19/99) ; (NN 39/99) ; (NN 52/99) ; (NN 43/00) ; (NN 52/00) ; (NN 57/00) ; (NN 63/00) ; (NN 18/01) ; (NN 33/01) ; (NN 52/04) ; (NN 106/04), a iznajmljivači koji su ishodili rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugodtiteljske usluge u domaćintsvu (NN 88/07); (NN 58/08); (NN 45/09); (NN 78/14) u objektu moraju imati plan evakuacije i pisane upute za slučaj nastanka požara.“

Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili iskopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

16. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći.

17. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 10. Zakona o zaštiti potrošača).

18. UKINUT ENERGETSKI CERTIFIKAT

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju kojim se briše odredba članka 6. stavka 2. tog Pravilnika koja obvezuje pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor na pribavljanje energetskog certifikata. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 22/16) stupio je na snagu 19. ožujka 2016. godine.

19. OBAVIJEST O PLAĆANJU PDV-a NA USLUGE STRANIH AGENCIJA I PORTALA

Iznajmljivači u domaćinstvu koji primaju usluge od poreznih obveznika primjerice putničkih agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.  Letak Porezne uprave: OBAVIJEST O DODJELI PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I OBVEZAMA “.

VAŽNE NAPOMENE:

FINA – USLUGE

Vezano uz plaćanje PDV-a iz točke 19., FINA nudi iznajmljivačima paušalistima nove usluge plaćanja PDV-a kojeg su obvezni podmiriti temeljem korištenja usluga posredovanja stranih agencija i portala (posredničke provizije, oglašavanje i slično).

Ove usluge uključuju izradu i slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna te slanje obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna.

Usluge su razvijene na inicijativu HGK Zajednice obiteljskog smještaja i u suradnji s FINA-om, a cilj je olakšati poslovanje, pojačati učinkovitost i smanjiti administraciju.

Ukratko, nova usluga omogućuje da iznajmljivač paušalist pribavi porezni broj u najbližem uredu Porezne uprave i potpiše punomoć u najbližoj poslovnici FINA-e, a potom jednom mjesečno donese (ne mora niti osobno) ispostavljene fakture inozemnih posrednika i uplati pripadajući PDV. Sve ostale administrativne radnje, od obračuna PDV-a do slanja obrazaca u sustav ePorezna, obavlja FINA, uz manju naknadu.

Predmetne usluge opisane su u FINA letku u prilogu: Letak_-_Usluge_Fine_za_male_porezne_obveznike.pdf

KUĆNI RED

Preporuča se istaknuti kućni red (na unutrašnju stranu vrata) kako bi se izbjegle eventualne potencijalne nesuglasice s gostom ili reklamacije. Obavezan je za pravne osobe. Nije obavezan za iznajmljivače u domaćinstvu.

VATROGASNI APARAT

Iznajmljivači u domaćinstvu nisu dužni imati vatrogasni aparat, ali je uputno.

OSIGURANJE GOSTIJU

Za iznajmljivače u domaćinstvu ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja. Tu obvezu imaju iznajmljivači koji su svoj smještaj registrirali putem tvrtke ili obrta. Ipak, uputno je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja. U tom slučaju, ne propustite gostima napomenuti da su osigurani od posljedica nesretnog slučaja ukoliko se kojim slučajem desi, što će kod gosta ostaviti dojam profesionalnosti i brige od strane vlasnika i domaćina.

PEČAT

Iznajmljivač u domaćninstvu (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti. Firma koja izdaje pečate tražiti će službeno Rješenje na uvid.

TURISTIČKA INSPEKCIJA

Zakonom o turističkoj inspekciji (NN 19/14), koji je stupio na snagu 13.2.2014. godine, uređeno je ustrojstvo, poslovi i način rada turističkih inspektora te uvjeti za imenovanje, prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora.

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih i/ili usluga u turizmu suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Turistička inspekcija, također, obavlja inspekcijski nadzor provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.

Napomena: Od 01.01.2014. godine, inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti/ili pružanjem ugostiteljskih usluga i/ili pružanjem usluga u turizmu, te obračunom i naplatom boravišne pristojbe, kao i prijavom o odjavom boravka turista obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava.

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. g.

Prema Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17), boravišna pristojba za 2018. godinu iznosi 8,00 kuna po noćenju po osobi. Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, koji iznosi 300,00 kuna po kategoriziranom OSNOVNOM krevetu (pomoćni kreveti se ne računaju) i kamp jedinici (NN 78/17).

Mjesto Ugljan ostvarilo je u 2017. godini prosječnu popunjenost više od 40 dana u privatnom smještaju i svi iznajmljivači ulaze u obveznike paušala bez obzira na broj kreveta (nema mogućnosti izbora iznajmljivača do 4 kreveta ) (Zakon o bor. pristojbi NN 152/08) .

Od 01.01.2010. godine na snazi je Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09), prema kojem je Ugljan razvrstan u A razred turističkog mjesta.

Prema Pravilniku o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09) utvrđena je glavna sezona u Zadarskoj županiji u trajanju od 01.01. – 31.12.

OBVEZNICI PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE PREMA NN 152/08

Boravišnu pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, cruising),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila, koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket-aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u sklopu ostvarivanja programa socijalne skrbi,
9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 ‒ 18 godina starosti,
2. osobe od 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

OGLAŠAVANJE APARTMANA NA INTERNET STRANICI TZ MJESTA UGLJAN

Ovim putem Vas podsjećamo da je Turističko vijeće TZ mjesta Ugljan na sjednici održanoj 21.03.2011. godine donijelo Odluku o oglašavanju smještajnih jedinica na internet stranici TZM Ugljan. Tom odlukom utvrđuje se visina naknade za oglašavanje smještajnih jedinica na internet stranici www.ugljan.hr u iznosu od 200,00 kn jednokratno za postavljanje oglasa te 50,00 kn godišnje za održavanje stranice. Obje naknade mogu se platiti u Turističkom uredu Ugljan ili na žiro račun TZM Ugljan HR0823400091110612934, model: HR67, poziv na broj: OIB iznajmljivača, opis plaćanja: oglas na Internet stranici za npr. 2018.g. Napominjemo da oni iznajmljivači koji već imaju postavljene oglase na našoj stranici plaćaju samo godišnju naknadu od 50,00 kn.

Korisni brojevi:

• Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odjel za ugostiteljstvo i turizam, tel. 023 350 182

• Porezna uprava Zadar, tel. 023 201 822

• Carinska uprava, Ispostava Zadar, tel. 023 282 300

 

Kontakt informacije

Turistička zajednica mjesta Ugljan

  • 23275 Ugljan, Hrvatska > mapa
  • Tel./Fax: ++385 23 288-011

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U:

facebook

Prijava gostiju

SUSTAV E-VISITOR

www.evisitor.hr

INTERNET PRIJAVE:

www.iprijave.com

OBRAZAC:

PDF   WORD